Despre noi

Societatea a fost infiintata in anul 1994, prin preluarea in locatie a unei statii de betoane apartinand CMM Constructorul Constanta.

In anii care au urmat, societatea s-a dezvoltat ajungand in prezent sa detina in proprietate 13 statii de betoane situate in Constanta – Str. Interioara nr.4, Somaco, Constanta Port si Eforie cu echipamente moderne, automatizate si capacitate de peste 4000mc beton/zi, 2 statii de sortare si spalare agregate naturale de balastiera in porturile Ovidiu si Basarabi, 4 cariere de extragere piatra de diferite sorturi: granite, brecie, sisturi verzi, calcare ituate in Sibioara, Camena judetul Tulcea si Mihail Kogalniceanu – Sitorman, cu o productie de 20.000t/zi, sedii administrative si laboratoare de analize si incercari.